EL PUENTE ESCOLA

Projecte de desenvolupament personal en l'àmbit educatiu

«El Pont» és un projecte que aposta per una formació per a tots els membres de la comunitat educativa. Entenem que un projecte educatiu es basa en una xarxa sòlida, estable i ben definida de vincles, relacions i criteris en la qual tots els seus integrants interactuen com a agents actius de tot el procés.

L’aprenentatge, com assenyala el pensador i activista social Satish Kumar, no és una carrera contra el temps. És un procés de descobriment que es produeix quan els/ les estudiants es comprometen i involucren plenament amb l'experiència. Perquè tal cosa succeeixi, ha d'haver-hi una atmosfera relaxada, en la qual l'alumne no se senti pressionat i on ell o ella tinguin la oportunitat  d'aprendre al seu ritme... L'aprenentatge és un procés d'autorealització.

Si no existeix una bona comunicació entre totes les parts, la comunitat educativa es redueix a una mera transmissora de coneixement sense tenir en compte els processos psicoemocionals de tots els seus components i això anirà en detriment d'una educació plural i multidimensional de l'ésser.

«El Pont» ofereix un espai de trobada on tots els seus integrants puguin relaxar-se, expressar, compartir, reflexionar i visualitzar un nou paradigma de l'educació basat en el reconeixement i l'acceptació de les emocions com a part essencial del creixement integral de l'ésser humà.

Mitjançant l'ús de diverses tècniques i dinàmiques que ajuden la integració dels diferents estats interns de l'ésser i d'una presa de consciència del cos, s'afavoreix un procés de canvi cap al benestar psicoemocional. La trobada amb un mateix i una nova manera de relacionar-se amb l'altre, enforteix els vincles entre els diferents membres que configuren una mateixa comunitat educativa.

 

OBJECTIUS

1.

Millorar l'estat de salut i benestar dels integrants de la comunitat educativa.

2.

Adquirir un aprenentatge vivencial enfocat en el complet equilibri de les tres consciències:
• Corporal. Prendre consciència del cos, ampliant així la seva percepció i observar com aquest influeix en la conducta, en el seu estat i en les relacions amb els altres.
• Emocional. Adquirir la capacitat d'observar, identificar, comprendre i canalitzar les diferents respostes emocionals pròpies i dels altres.
• Mental. Ampliar la capacitat de recopilar informacions, analitzar-les i elaborar conclusions.

3.

Adquisició d'habilitats, competències i hàbits socials i cognitius (l'escolta, la comunicació, l'assertivitat…) tant a nivell personal com a nivell grupal.

4.

Obtenir recursos (la respiració, posició corporal, modulació de la veu, tècniques de relaxació, meditació, visualització…) que podem posar en pràctica en el nostre dia a dia.

5.

Incrementar el sentiment de pertinença a una Comunitat Educativa.

BENEFICIS

que obtindrem en aquest espai:

• Connectar amb el nostre cos a través de la respiració i l'escolta conscient.
• Meditar per a prendre consciència de l'aquí i ara.
• Aprendre a nomenar i gestionar les emocions que sentim.
• Enfortir la nostra autoestima.
• Reduir l'estrès.
• Reducció de la conflictivitat a l'aula i en els diferents espais del centre.
• Reflexionar i compartir les nostres vivències diàries.
• Afavorir un espai per al lúdic i el riure.
• Enfortir els vincles entre els diferents membres del grup.
• Increment en una millora de l'estat d'ànim i una millora física.
• Sentir-se part essencial del projecte educatiu del centre.

 

DINÁMICA

DE LAS SESSIONS

Realitzem un estudi personalitzat per a proposar les dinàmiques o tallers que millor s'ajustin a les necessitats de cada centre.

Les tècniques i les dinàmiques en les quals ens basem són la bioenergètica, el ioga, la meditació i la visua- lizació, teràpia de polaritat, microgimnasia, jocs d'improvisació, teatre terapèutic, mindfullness ....

Proposem:

• Sessions d'una durada aproximada de 1’30h.

• Sessions o tallers setmanals, quinzenals, mensuals o trimestrals, respectant les necessitats del centre i dels seus diferents membres.
 

• Aquestes sessions o tallers poden formar part de:
– la formació continuada de centre
– els claustres
– l'educació emocional o del projecte de interioritat dels centres
– les activitats que es realitzen amb les famílies com a sessions extraescolars      

 

 Material necessari:

• Aula polivalent o el gimnàs on tinguem espai per a moure'ns sense dificultat.
• Un equip de música amb accés a USB

• Estoretes, pilotes, mocadors…

•Nosaltres aportarem el material més específic per a cada dinàmica.

Comptem amb un ampli i especialitzat equip de terapeutes per a sostenir i dur a terme aquest projecte en el creixement integral de les persones en totes les seves dimensions de l'ésser.

EINES I TÈCNIQUES

TERAPÈUTIQUES

Bioenergètica / Ioga / Mindfulness / Meditació i visualització / Microgimnasia / escriptura creativa Risoteràpia / Aguahara / Rebirthing

 

Comptem per a sostenir i dur a terme aquest projecte, amb un gran equip de terapeutes i professionals de la salut per cada tècnica a desenvolupar en el treball en grup dintre de l’empresa,  així com especialistes mèdics per al seguiment individuals segons la necessitat.

Ens agradaria acabar aquesta presentació amb unes paraules de Mahatma Gandhi sobre l'educació molt vinculades al context socioeducatiu que vivim en l'actualitat i que ens poden ajudar a reflexionar sobre la importància d'un canvi de paradigma.


“ L'educació ja no està al servei de la persona, de l'augment de la seva altura moral, sinó que s'enfoca al servei de les necessitats externes als subjectes que la reben.....La desconnexió de l'educació a la vida, convertida en meres col·leccions de textos, imatges o idees, contribueixen al descoratjament general amb el qual s'aborda avui l'aprenentatge. Hem privilegiat la formació com un ascens social i laboral, com una forma d'aconseguir millors llocs de treball i no com a consolidació de la persona davant la vida, L'estímul que es planteja per a l'educació és ECONÒMIC. Estudiar és una “inversió” que busca obtenir rendibilitat....per a augmentar el valor de mercat de la persona. El món s'ha convertit en una fàbrica i en una botiga. El producte, la mercaderia, SOM NOSALTRES”.