EL PUENTE EMPRESA

Projecte de desenvolupament humà en àmbit empresarial

El Pont elabora un diagnòstic sobre les necessitats específiques de cada projecte empresarial avaluant —mitjançant enquestes i entrevistes— el clima laboral, els horaris i l'estat general de salut dels seus treballadors.

Dissenyem i despleguem un programa especial de treball, a través de l'aplicació de diferents propostes terapèutiques, per a atendre amb màxima eficiència i eficàcia cada necessitat diagnosticada.

Al costat del departament RH, organitzem els horaris i logística del programa a desenvolupar.

 

En l'actualitat gran part de l'ansietat, de l'estrès, la depressió i la falta de sentit que la societat viu, ve donada per la insatisfacció permanent que genera sentir que estem en una constant i competitiva carrera de producció.

Viure en una economia de mercat de masses i consum intensiu, canviant i plena d'incertesa, comporta un notable cansament psíquic i físic que exigeix al sector empresarial a buscar ràpides mesures de benestar per a atenuar les possibles conseqüències negatives que aquest context genera en tots els nivells de l'àmbit empresarial.

 

 

El Pont ofereix obrir diferents espais, dins i fora de l'àmbit laboral, utilitzant diferents tècniques i dinàmiques terapèutiques que permetran:

 

• Una notable millora en la salut *piscoemocional i física de les persones.

• Una considerable reducció de l'estrès.

• Reforçar la cohesió i el vincle entre els diferents membres de l'empresa.

• Una reducció visible de l'absentisme laboral per malaltia.

 

CREIEM en un projecte de benestar laboral basat en eines terapèutiques consolidades per a crear, donar cohesió i vincles entre els integrants de l'empresa i enfortir així

la seva estructura.

OBJETIVOS

OBJECTIUS

1.

Satisfer les necessitats dels diferents nivells  de l'empresa, concebent totes les tasques de forma integral.

2.

Proporcionar un alt impacte d'equilibri físic, mental, emocional i social a tots els integrants de l'empresa.

3.

Adquisició d'habilitats, competències i hàbits, tant en les persones com individus com en el conjunt empresarial

4.

Un aprenentatge vivencial enfocat a la completa harmonia de les tres consciències:

• Corporal. Prendre consciència del cos, *amplian  així la seva percepció i observar com aquest influeix en la conducta i en les relacions amb els altres.

• Emocional. Capacitat per a observar, identificar, comprendre i canalitzar les diferents respostes emocionals pròpia i d'uns altres.

• Mental. Ampliar la capacitat de recopilar informacions, analitzar-les, enfocar i elaborar conclusions. 

Metodologia

METODOLOGÍA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Enfocamos la atención en el cambio de comportamiento y generamos nuevas acciones para conseguir el propósito.

«Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes»

«Si quieres resultados distintos, haz acciones distintas»

Trabajamos el cambio de perspectiva desde lo personal y la observación. La persona y el grupo se relaciona desde otra percepción, cambiando así su mirada para nuevos propósitos y metas.

Abordamos el conjunto de creencias y emociones de la persona y del grupo. La identificación de creencias limitantes y la gestión de las emociones provocan una gran transformación; la manera de sentir, ver y actuar cambia con el propósito de un bienestar mayor, tanto personal como grupal.

DINÁMICAS DE LAS SESIONES

Para llevar a cabo este programa proponemos diferentes formatos de talleres:

Semanales

Sesiones de una duración de 1.30h., dentro de la empresa, una vez a la semana, en el marco de horario laboral.

Quincenales

Sesiones de una duración de 3h., dentro o fuera de la empresa, cada 15 días, en un día entre semana.

Mensuales

Sesiones de 4h., dentro o fuera de la empresa, una vez al mes, en un día entre semana.

Fin de semana

talleres intensivos de fín de semana para fortalecer los vínculos y cohesión de grupo, complementario al trabajo terapéutico continuo dentro del horario laboral semanal.

«La unión hace la fuerza»

Desde la antigua Grecia, Esopo utilizó esta frase y desde entonces, ponerla en práctica, logra increíbles resultados para fortalecer el trabajo en equipo.

 

Respeto, coordinación y equilibrio, son los tres aspectos que se persiguen ante el reto de formar EQUIPOS HUMANOS capaces de afrontar un proyecto y trabajar des del bienestar y en cohesión.

 

El P.B.L. propone crear LA CONFIANZA y EL ACERCAMIENTO necesario, en todos los integrantes de la empresa, con el fín de lograr cualquier reto.

 

Para ello ofrecemos diferentes actividades donde fomentamos la colaboración de todos.

EINES I TÈCNIQUES

TERAPÈUTIQUES

Bioenergètica / Ioga / Mindfulness / Meditació i visualització / Microgimnasia / escriptura creativa Risoteràpia / Aguahara / Rebirthing

 

Comptem per a sostenir i dur a terme aquest projecte, amb un gran equip de terapeutes i professionals de la salut per cada tècnica a desenvolupar en el treball en grup dintre de l’empresa,  així com especialistes mèdics per al seguiment individuals segons la necessitat.